هاست حرفه ای لینوکس کیفیت را با ما تجربه کنید
برنزی
تومان 19,900/ماهیانه
  • فضا 1 گیگ
  • دیتاسنتر معتبر Hetzner
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • اکانت ایمیل نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • Sub Domain نامحدود
  • Park Domain نامحدود
  • امکان تعریف Addon Domain
  • بک آپ روزانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • دامنه رایگان
نقره ای
تومان 24,900/ماهیانه
  • فضا 3 گیگ
  • دیتاسنتر معتبر Hetzner
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • اکانت ایمیل نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • Sub Domain نامحدود
  • Park Domain نامحدود
  • امکان تعریف Addon Domain
  • بک آپ روزانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • دامنه رایگان
طلایی
تومان 39,900/ماهیانه
  • فضا 6 گیگ
  • دیتاسنتر معتبر Hetzner
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • اکانت ایمیل نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • Sub Domain نامحدود
  • Park Domain نامحدود
  • امکان تعریف Addon Domain
  • بک آپ روزانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • دامنه رایگان
پلاتین
تومان 49,000/ماهیانه
  • فضا 10 گیگ
  • دیتاسنتر معتبر Hetzner
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • اکانت ایمیل نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • Sub Domain نامحدود
  • Park Domain نامحدود
  • امکان تعریف Addon Domain
  • بک آپ روزانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • دامنه رایگان
الماس
تومان 59,000/ماهیانه
  • فضا 15 گیگ
  • دیتاسنتر معتبر Hetzner
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • اکانت ایمیل نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • Sub Domain نامحدود
  • Park Domain نامحدود
  • امکان تعریف Addon Domain
  • بک آپ روزانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • دامنه رایگان
پادماده
تومان 69,000/ماهیانه
  • فضا 20 گیگ
  • دیتاسنتر معتبر Hetzner
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • اکانت ایمیل نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • Sub Domain نامحدود
  • Park Domain نامحدود
  • امکان تعریف Addon Domain
  • بک آپ روزانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • دامنه رایگان